Οδηγίες για Εκτύπωση του Πιστοποιητικού Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινης Κάρτας)

 
Το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη κάρτα) μπορεί να τυπωθεί σε λευκό χαρτί με μαύρα γράμματα.
Σημειώνουμε πως η ''πράσινη κάρτα'' αποτελείται πλέον από μια σελίδα.

Σημαντική ενημέρωση!!
 
Με το Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης γίνεται επέκταση των καλύψεων στις χώρες του εξωτερικού μόνο για:
1) την Αστική Ευθύνη Τρίτων & 
2) την Οδική βοήθεια στις περισσότερες χώρες!!

Όχι των υπολοίπων καλύψεων (θραύση, κλοπές, πυρός, φυσικά, κακόβουλες, ιδίου ζημίες κτλ), εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά στο συμβόλαιο
 
Για γενικές πληροφορίες ενημερωθείτε από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (ΓΔΑ)