Τεχνικες ασφαλισεις

Οι τεχνικές ασφαλίσεις είναι μία κατηγορία εξειδικευμένου προγράμματος ασφάλισης κατά παντός κινδύνου και παρέχουν προστασία σε οποιαδήποτε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό. Η Omnivest σας προστατεύει σε περίπτωση απώλειας εξοπλισμού, καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απώλειας ή ζημίας οικοδομικών εργασιών αλλά και δυνατότητα κάλυψης των οικονομικών συνεπειών. Επιπλέον, προσφέρονται καλύψεις διακοπής εργασιών (Loss Of Profits) ή απώλειας προϋπολογισθέντων κερδών (Advanced Loss Of Profits).

  • Συγκεκριμένα, παρέχονται ασφαλίσεις:
  • Κατά παντός κινδύνου εργολάβων (CAR)
  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολογήσεως (EAR)
  • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEI)
  • Κατά παντός κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού (CPM)
  • Κατά παντός κινδύνου περατωθέντων έργων πολιτικού μηχανικού (CECR)
  • Μηχανικών βλαβών (MBI)
  • Αλλοιώσεως αποθηκευμένων προϊόντων-εμπορευμάτων σε ψυκτικούς θαλάμους (DOS)
  • Διακοπής εργασιών η απώλειας κερδών (LOP)