Ασφαλεια αστικης ευθυνης

Η έννοια της αστικής ευθύνης, προσδιορίζει μία μη ηθελημένη πράξη προς τρίτους με πλήγμα στη σωματική τους ακεραιότητα ή στα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η αστική ευθύνη έχει διευρυνθεί και καλύπτει πολλούς κλάδους και στον εργασιακό τομέα.

Είτε είστε οικογενειάρχης, είτε επαγγελματίας, εμείς στην Omnivest έχουμε τη λύση για την ασφάλεια αστικής ευθύνης που αναζητάτε και σας την εναποθέτουμε στις παρακάτω κατηγορίες

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αφορά την Γενική Ευθύνη σε πελάτες ή επισκέπτες στους ιδιωτικούς χώρους της εκάστοτε επιχείρησης, όπως:

 • Βιομηχανικές βιοτεχνικές μονάδες
 • Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Γραφεία
 • Εργασίες εργολάβων / κατασκευών
 • Χώρους μαζικής εστίασης ή διασκέδασης (όπως εστιατόρια, clubs, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις)
 • Ξενοδοχεία
 • Κοινόχρηστοι χώροι / διαχειρίσεις κτιρίων

Πχ γλιστράει κάποιος μέσα σε ένα κατάστημα και ζητά αξιώσεις από την επιχείρηση. 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 • Η εργοδοτική αστική ευθύνη περιλαμβάνει την ασφάλιση του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, για σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης.
 • Η εργοδοτική αστική ευθύνη καλύπτει την πέραν του κυρίου φορέα ασφάλισης.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η αστική ευθύνη προϊόντος προστατεύει τον ασφαλισμένο από σωματικές βλάβες η ακόμα και υλικές ζημιές, που μπορεί να προκληθούν εξ’ αιτίας ελαττώματος του προϊόντος ή του εμπορεύματος το οποίο προορίζεται και χρησιμοποιείται για ιδιωτική χρήση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αφορά την Επαγγελματική Ευθύνη που έχει η επιχείρηση ως ιδιότητα, προς τους πελάτες της, από την αμέλεια ή παράληψη των επαγγελματικών του καθηκόντων, όπως:

 • Αρχιτέκτονες / μηχανικούς
 • Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια
 • Ιατρούς
 • Φαρμακοποιούς
 • Νοσηλευτικά Ιδρύματα / κλινικές / διαγνωστικά κέντρα
 • Δικηγόρους
 • Λογιστές
 • Μεσίτες / πράκτορες ασφαλίσεων

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ D&O
Με την αστική ευθύνη στελεχών και διευθυντών αποζημιώνονται απαιτήσεις τρίτων όπως μετοχών υπαλλήλων , πελατών, κρατικών υπηρεσιών / οργανισμών, κ.α. Πρόκειται για οικονομικές απώλειες που υπέστησαν σαν συνέπεια παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των διευθυντών, ανώτατων στελεχών, μελών διοικητικού συμβουλίου, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους. Καλύπτονται τα νομικά και δικαστικά έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισμένου καθώς και η τελική αποζημίωση
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ OPERATOR
Η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει τον ασφαλισμένο (διοργανωτή ή / και πωλητή οργανωμένων ταξιδιών) για οποιαδήποτε απαίτηση που έχει σχέση με την εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, έναντι των ταξιδιωτών.