Η Omnivest, είναι μία πρωτοποριακή ανερχόμενη και καινοτόμα εταιρεία, η οποία σας εγγυάται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται, μέσα από τις συνεργασίες πολλών ασφαλιστικών εταιρειών, όπου σας δίνεται η ευκαιρία να επιλέξετε μέσα από πολλά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα. Σκοπός της είναι πρώτον, η αντικειμενική οικονομική ενημέρωση για κάθε καταναλωτή, ιδιωτική ή επιχείρηση. Δεύτερον, σας παρέχει όσο δυνατόν λιγότερο ασφάλιστρο, χωρίς να υπάρχει ουδεμία περίπτωση να ανακληθεί η άδεια της ασφαλιστικής επιχείρησης και να κληθεί να ξαναπληρώσει ο πελάτης εκ νέου ασφάλιστρα ή αποζημίωση, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία του επικουρικού κεφαλαίου. Η φιλοσοφία μας, είναι πάνω απ’ όλα το συμφέρον του καταναλωτή, όπου με αντικειμενικότητα τον βοηθάμε να επιλέξει το καταλληλότερο πρόγραμμα γι’ αυτόν. Αυτό μας κάνει ξεχωριστούς, είναι ή άμεση προσωπική και ανθρώπινη επαφή, με κατανόηση και απεριόριστη εξυπηρέτηση συμβουλών σε όλα τα επίπεδα!