Ασφαλιση μεταφορων

Με τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών της Omnivest μπορείτε να εξασφαλίσετε τα προϊόντα σας τα οποία βρίσκονται σε κίνηση ή συνδυαστικά και σε αποθήκευση. Τα διακινούμενα φορτία, μπορούν να καλυφθούν κατά παντός κινδύνου και με ρήτρες A, B και C.
Η ασφάλιση μεταφορών, συγκεκριμένα καλύπτει την ασφάλιση εμπορευμάτων που μεταφέρονται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο στη θάλασσα, στη ξηρά (οδικώς ή σιδηροδρομικώς), στον αέρα ή με το ταχυδρομείο ( ή η μεταφορά είναι συνδυασμός ορισμένων εκ των ανωτέρου μέσων), κατά κινδύνων που συμφωνούνται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη.
Ανάλογα με τους διεθνείς όρους πώλησης ( C.I.F. , F.O.B. , F.A.S. , C.2F. , C.2I.), καθορίζονται διαφορετικοί όροι κάλυψης για την εξασφάλιση των συμφερόντων του αντισυμβαλλόμενου, ώστε να αποφευχθούν γκρίζες ζώνες επικάλυψης συμφερόντων και καλύψεων. Σε συνεχόμενες μεταφορές, εξετάζουμε τη βελτίωση κόστους και καλύψεων με OPEN COVER συμβόλαιο.

    Ρήτρα A

  • Η ρήτρα αυτή, προσφέρει την πληρέστερη κάλυψη, καλύπτοντας ό,τι συμπεριλαμβάνουν οι ρήτρες "B" και "C", αλλά και άλλους κινδύνους που ρητά δεν εξαιρούνται.
  • Ρήτρα B

  • Η ρήτρα “B” προσφέρει ευρύτερη κάλυψη, από την ρήτρα “C” και καλύπτει ό,τι η ρήτρα “C” και επιπλέον : -ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό ή κεραυνό -παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα -εισροή νερού, θάλασσας, λίμνης η ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής -ολική απώλεια δέματος κατά το θαλάσσιο ταξίδι ή κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης από και προς το πλοίο ή το πλωτό μέσο.
  • Ρήτρα C

  • Η ρήτρα “C” προσφέρει την πιο περιορισμένη κάλυψη, και καλύπτει απώλεια ή ζημιά φορτίου που αποδίδεται σε : έκρηξη ή πυρκαγιά -προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή πλοίου, εκτροχιασμού , πρόσκρουση ή σύγκρουση χερσαίου μεταφορικού μέσου -πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου άλλο αντικείμενο εκτός από νερό -εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγή -θυσία γενικής αβαρίας -Θεληματική ρίψη εμπορεύματος στη θάλασσα.