Ειδικες ασφαλισεις

Οι ειδικές ασφαλίσεις είναι μία κατηγορία με ειδική και ευρεία κάλυψη ασφαλιστήριου συμβολαίου.
Παρέχουμε ασφάλιση προστασίας αγορών, ηλεκτρονικής απάτης, μολυσμένων προϊόντων, ανάκληση προϊόντων αλλά και κατά παντός κινδύνου κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών.
Συγκεκριμένα, παρέχονται:

 • Aσφαλίσεις χρηματικών απωλειών
 • Λαθών και παραλείψεων (errors and omissions)
 • Ακυρώσεις καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών διοργανώσεων, συνεδριών (cancellation of public events insurance)
 • Ασφάλιση εταιρειών μηχανοργάνωσης / μηχανογραφήσεις
 • Πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών (credit cards insurance)
 • Κατά παντός κινδύνου κινηματογραφικών η τηλεοπτικών ταινιών (films all risks insurance)
 • Ασφαλίσεις προστασίας αγορών (shopping protection insurance)
 • Ασφάλιση ηλεκτρονικής απάτης (computer crime insurance)
 • Ασφάλιση μολυσμένων προϊόντων (product contamination insurance)
 • Ασφάλιση ανάκλησης προϊόντων (product recall insurance)
 • Ευρεία κάλυψη απαγωγής, λύτρων και εκβιασμού (kidnap ,ransom, and extortion insurance)