Ομαδικη ασφαλιση προσωπικου

Τα οφέλη των προγραμμάτων της ομαδικής ασφάλισης προσωπικού, είναι πολλαπλά όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες. Η οικονομική πολιτική, αναγνωρίζει ως παραγωγική δαπάνη τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού του.
Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να καλύψουν τα στελέχη τους, αποκτούν κύρος και πρόσωπο κοινωνικής ευθύνης, με συνέπεια να προσελκύουν νέα ικανά στελέχη, την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων αλλά και αύξηση παραγωγικότητας.
Στην ομαδική ασφάλιση, καλύπτεται το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης με ένα ενιαίο ποσό ασφάλισης

Οι παροχές της ομαδικής ασφάλισης συνήθως είναι :

  • Ασφάλιση ζωής
  • Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας
  • Ασφάλιση μόνιμης μερικής ανικανότητας
  • Ασφάλεια απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας
  • Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής και έξω-νοσοκομειακής περίθαλψης
  • Ασφάλιση επιδομάτων (π.χ. μητρότητας, χειρουργικό, νοσοκομειακό)