Ασφαλιση πιστωσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες.
Το 30-40% μίας επιχείρησης αποτελείται από πιστώσεις.
Όταν ένας αγοραστής δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του, τότε η επιχείρηση ζημιώνεται σημαντικά.
Σκοπός της Omnivest είναι να εξασφαλίσει τις πληρωμές των τιμολογίων σας, την διαχείριση του εμπορικού και πολιτικού κινδύνου, αλλά και την αποζημίωση για της ζημίες που προέκυψαν από τη μη πληρωμή των εμπορικών απαιτήσεών σας.
Εκτός από τις παραπάνω καλύψεις, σας βοηθάμε να επιλέξετε κατάλληλες αγορές, κατάλληλους πελάτες, αλλά και να χορηγήσετε κατάλληλα πιστωτικά όρια.
Κατά συνέπεια, μπορείτε να συνεργαστείτε με νέους μεγαλύτερους αγοραστές χωρίς να διατρέχετε υψηλό κίνδυνο.
Πολλές επιχειρήσεις συνεργάζονται με χώρες του εξωτερικού, όπου η ελλιπής γνώση της γλώσσας της κάθε χώρας και των εργασιακών τους ωραρίων, της οικονομικής αλλά και εμπορικής τους πολιτικής, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διαχείριση των πιστώσεων.
Χάρη στους αξιόπιστους συνεργάτες μας, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους αγοραστές σας, από οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη και να επιλύσουμε με διακριτικότητα τυχόν ανεξόφλητους λογαριασμούς.
Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, για να σας αναλύσουμε και να σας ενημερώσουμε βήμα προς βήμα την κάθε συναλλαγή σας.
Η Omnivest υπόσχεται να είναι ο εχέμυθος σύμβουλός σας.