Στους παρακάτω πίνακες, κάθε φορά που καταβάλλεται το ασφάλιστρο αγοράζονται μερίδια, με βάση την τιμή διάθεσής τους. Σε κάθε στήλη αναλύονται πόσα μερίδια αγοράζονται. Στην λήξη του στόχου σας, εξαργυρώνονται όλα ή μέρος των μεριδίων από το συνολικό όγκο που έχουν συσσωρευθεί σε όλη την διάρκεια. 

Υπάρχουν 2 επιλογές:

Α. Τακτικές καταβολές
Β. Εφάπαξ καταβολή

Σενάριο μόνο ανοδικό που επωφελείται η εφάπαξ καταβολή περισσότερο. 

Σενάριο μόνο καθοδικό που έχει λιγότερη απώλεια το περιοδικό ασφάλιστρο.

 

Στο συγκεκριμένο σενάριο:

  1. ευνοεί τις τακτικές καταβολές
  2. σε σχέση με την εφάπαξ καταβολή

διότι στην πρώτη αγοράζουμε όλο και ποιο πολλά μερίδια όταν μειώνεται η αξία τους ενώ στην δεύτερη περιμένουμε να διορθώσει η αγορά και να πάρουμε μόνο το κεφάλαιό μας!!

Σε αυτό το σενάριο ευνοείται η εφάπαξ καταβολές

⇢ Ο δείκτης MSCI World Equity Index περιέχει μετοχές που ανήκουν σε 23 αναπτυγμένες χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ειρηνικό.
⇢ Απεικονίζει την απόδοση μετοχών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
⇢ Έχει μεγάλη διασπορά καθώς περιέχει 1.640 μετοχές, με την μετοχή της Apple να κατέχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον δείκτη με ποσοστό 3,4%.

Πατώντας εδώ υπάρχουν σε πραγματικό χρόνο οι τιμές και τα ιστορικά γεγονότα του MSCI.

Τα Προϊόντα που δημιουργούν κεφάλαιο, ονομάζονται Unit Linked και μπορούν τα εξαγοραστούν μετά τα πρώτα 3 έτη πληρωμής τους με 50%. Από τον 7 έτος και μετά το % εξαγοράς τους είναι 100% του λογαριασμού. Για αυτό τον λόγο δεν προτείνω τέτοιου είδους πρόταση αν χρονικός ορίζοντας δεν είναι 10 έτη!!!