Στο ατύχημα, θα πρέπει να καλέσετε & την τροχαία (καλώντας 100) σε περίπτωση που: 
 
1) υπάρχει τραυματισμός
 
2) αμφισβητείται η ευθύνη. 
 
3) εμπλέκονται πάνω από 2 οχήματα. 
 
4) ο εμπλεκόμενος δεν καλεί την δικιά του φροντίδα, που σημαίνει ότι ίσως είναι ανασφάλιστο.
 
5) το υπαίτιο όχημα φέρνει αλλοδαπές πινακίδες. 
 
6) υπάρχουν υλικές ζημιές εκτός του οχήματος (ρουχισμός, κινητά, αντικείμενα κτλ). 
 
7) δεν υπάρχει επαφή των οχημάτων.
 
Επιλέξτε την ασφαλιστική σας εταιρεία:
 
 • AIG
 • ALLIANZ
 • ATLANTIKI
 • AXA
 • ERB
 • ERGO
 • ETHNIKI
 • EUROPISTI
 • GENERALI
 • GROUPAMA
 • INTERAMERICAN
 • INTERLIFE
 • INTERSALONICA