1. Ετήσιο ασφάλιστρο χωρίς οδική 25,03€
 2. Ετήσιο ασφάλιστρο με οδική 40,03€
 3. Διετές ασφάλιστρο χωρίς οδική 47,20€
 4. Διετές ασφάλιστρο με οδική 77,19€

 1. Ετήσιο ασφάλιστρο χωρίς οδική 35,02€
 2. Ετήσιο ασφάλιστρο με οδική 50,02€
 3. διετές ασφάλιστρο χωρίς οδική 64,92€
 4. Διετές ασφάλιστρο με οδική 94,91€

 1. Ετήσιο ασφάλιστρο χωρίς οδική 45,02€
 2. Ετήσιο ασφάλιστρο με οδική 60,02€
 3. διετές ασφάλιστρο χωρίς οδική 82,67€
 4. Διετές ασφάλιστρο με οδική 112,66€

Υπάρχει έγγραφο πληροφοριών (IPID) για την ρυμούλκα που θα το βρείτε εδώ: bit.ly/2osQhZc και για την οδική που θα το βρείτε εδώ:

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση στους λογαριασμούς που υπάρχουν πατώντας στο omnivest.gr/business-accounts και θα σας στείλω το ανάλογο συμβόλαιο αποστέλλοντας και την άδεια κυκλοφορίας και στις δύο όψεις.

Τέλος ενημερώστε με αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό με την ρυμούλκα. Ευχαριστώ πολύ