Οι Ευρωπαίοι άλλα και όλων των εθνικοτήτων τουρίστες, ερχόμενοι στην Ελλάδα, θα ήθελαν να έχουν την αίσθηση της ασφάλισης σε ότι και αν επιλέξουν τα κάνουν από δραστηριότητες. Η ασφάλιση, προσφέρει τα κεφάλαια σε σοβαρά γεγονότα, αλλά ταυτόχρονα κάνει τους τουρίστες να νιώθουν ασφαλείς μιας και η ασφαλιστική συνείδηση τους είναι υψηλότερη από την δική μας. Πολλές φορές θεωρούν ότι η ασφάλιση είναι η υποχρεωτική, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμη στην χώρα μας για τον τουρισμό.