Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία της προς ασφάλισης οικοδομής-Εργου

ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Πατώντας εδώ υπάρχουν τα 3 πακέτα καλύψεων

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δραστηριότητα: Τεχνική Εταιρεία - Τεχνική Υποστήριξη Πολυκατοικιών

ΑΦΜ: 800616122

ΔΟΥ: Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Θερμοπυλών 5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54643

Τηλέφωνο: 2310817766

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία του Λήπτη Ασφάλισης