Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από τον Νόμο απαιτήσεις:

 • Σωματικές βλάβες σε τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης ανά θύμα
 • Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης ανά ατύχημα

 Δεν θεωρούνται τρίτοι:

 • Ο οδηγός του ποδηλάτου
 • Ο λήπτης του ασφαλιστηρίου
 • Τα πρόσωπα μεταξύ πρώτου βαθμού του ιδιοκτήτη του οχήματος

Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης ανά ατύχημα αναλόγως το πακέτο ασφάλισης


Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου ποδηλάτου, σε ατύχημα που φέρει αποκλειστική ευθύνη, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα
 • Απώλεια ζωής
 • Ιατροφαρμακτευτικές δαπάνες
 • Οδοντική βλάβη (Καλύπτουμε τα έξοδα αποκατάστασης στην οδοντοστοιχία του ποδηλάτη)
 • Ζημιά σε γυαλιά οράσεως
 • Επίδομα χρήσης κράνους (Αποζημιώνουμε επιπλέον ποσό σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, εφόσον ο ποδηλάτης φορούσε κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, σωστά δεμένο, προστατευτικό κράνος ποδηλάτου, το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από την αστυνομία)
 • Νοσοκομειακό επίδομα

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ποδηλάτου από οποιοδήποτε λόγο καλύπτονται υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και επιτόπου εξυπηρέτησης εφόσον είναι εφικτό, στην Ελλάδα. Η κάλυψη περιορίζεται σε μία μεταφορά ανά ατύχημα.

Καλύπτεται η ολική κλοπή του ποδηλάτου (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του ποδηλάτου. Η κάλυψη ισχύει σε ιδιωτικό χώρο (κύρια ή εξοχική* κατοικία, γκαραζ, αποθήκη) με εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου-εξόδου.

*μόνο στην περίπτωση 5

Καλύπτονται οι ζημιές στο ποδήλατο, από σύγκρουση, πρόσκρουση. Εφόσον ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς του ποδηλάτου του, με ποσό απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί.

Ας απολαύσουμε την ζωή σε δύο μάτια και σε δύο ρόδες..στην υπέροχη φύση της Ελλάδας μας!!!