Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από τον Νόμο απαιτήσεις:

  • Σωματικές βλάβες σε τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης ανά θύμα
  • Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης ανά ατύχημα

 Δεν θεωρούνται τρίτοι:

  • Ο οδηγός του ποδηλάτου
  • Ο λήπτης του ασφαλιστηρίου
  • Τα πρόσωπα μεταξύ πρώτου βαθμού του ιδιοκτήτη του οχήματος

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές προς τρίτους

Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης ανά ατύχημα

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου ποδηλάτου, σε ατύχημα που φέρει αποκλειστική ευθύνη, για απώλεια ζωής ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα.

Οδική Βοήθεια (ατυχήματος και βλάβης)

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος από οποιοδήποτε λόγο καλύπτονται υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και επιτόπου εξυπηρέτησης εφόσον είναι εφικτό, στην Ελλάδα. Η κάλυψη περιορίζεται σε μία μεταφορά ανά βλάβη.

Ολική Κλοπή

Καλύπτεται η ολική κλοπή του ποδηλάτου (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του ποδηλάτου. Η κάλυψη ισχύει σε ιδιωτικό χώρο (κύρια ή εξοχική* κατοικία, γκαραζ, αποθήκη) με εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου-εξόδου.

*μόνο στην περίπτωση 5

Ίδιες Ζημιές - Κακόβουλες Βλάβες

Καλύπτονται οι ζημιές στο ποδήλατο, από σύγκρουση, πρόσκρουση. Εφόσον ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς του ποδηλάτου του, με ποσό απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί.