Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από τον Νόμο απαιτήσεις:

  • Σωματικές βλάβες σε τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά θύμα στον κλάδο οχημάτων (ισχύει 01/01/2017), 1.000.000 στα ΣμηΕΑ (ισχύει 30/09/2016) κτλ
  • Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά ατύχημα στον κλάδο οχημάτων (ισχύει 01/01/2017), 150.000 στα ΣμηΕΑ (ισχύει 30/09/2016) κτλ

 Δεν θεωρούνται τρίτοι:

  • Ο οδηγός του οχήματος, ο χειριστής του ΣμηΕΑ, κτλ
  • Ο λήπτης του ασφαλιστηρίου
  • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι
  •  Τα πρόσωπα μεταξύ πρώτου βαθμού του ιδιοκτήτη του οχήματος

Σημείωση omnivest: μπορεί να καλυφθούν με επασφάλιστρο οι υλικές ζημιές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού στον κλάδο των οχημάτων

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές προς τρίτους
  • Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά ατύχημα
  • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου σας σε περίπτωση κλοπής ή κτήσης του με χρήση βίας

Επιπλέον, καλύπτονται και περιπτώσεις που θα προκληθεί ζημιά από το όχημά του πελάτη σε τρίτους, όπως: εντός φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης, κατά τη στιγμή που το αυτοκίνητο βρίσκεται σε πλοίο, πορθμείο, κ.λπ.

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο Όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει ανασφάλιστο όχημα από σύγκρουση το οποίο έχει Ελληνικές πινακίδες και φέρει αποκλειστική ευθύνη για το ατύχημα.

Σημείωση omnivest: Πρέπει να γίνει καταγραφή από τροχαία

Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού

Παρέχεται στο ασφαλισμένο η κάλυψη όλων των δικηγορικών και δικαστικών εξόδων για οποιαδήποτε απαίτηση που μπορεί να διεκδικήσει για το ασφαλισμένο όχημα.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, σε ατύχημα που φέρει αποκλειστική ευθύνη, για απώλεια ζωής ή Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα.

Οδική Βοήθεια (ατυχήματος και βλάβης)

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος από οποιοδήποτε λόγο καλύπτονται υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και επιτόπου εξυπηρέτησης εφόσον είναι εφικτό, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κάλυψη περιορίζεται σε μία μεταφορά ανά βλάβη.

Σημείωση omnivest: Υπάρχει δυνατότητα να δοθούν περισσότερες μεταφορές στην ίδια βλάβη εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης δεν καλύπτονται όλες οι χώρες από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτονται οι ζημιές στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομένου και των εργοστασιακών ηλιοροφών από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην κάλυψη τα φανάρια, οι καθρέφτες τα φλας και τα πλαστικά (παράθυρα, ηλιοροφές, παρμπρίζ κτλ).

Σημείωση omnivest: Η αντικατάσταση του κρυστάλλου μπορεί να γίνει σε ίδιας ποιότητας κρύσταλλο πχ αντιπροσωπείας.

Ολική & Μερική Κλοπή

Ολική Κλοπή

Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου, τη μέρα της κλοπής, μετά από περίοδο αναμονής 60 μέρες.

Μερική Κλοπή

Καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων ή μόνιμων μερών του αυτοκινήτου που θεωρούνται απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του. Καλύπτονται , επίσης, στην πλήρη αξία τους, συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας, εφόσον έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, αλλιώς αποζημιώνονται μέχρι €500 συνολικά. Αποζημίωση €150 για αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου. Επίσης καλύπτονται και ζημιές του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.

Πυρκαγιά

Καλύπτoνται ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη αυτοκινήτου.

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές του οχήματος που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά, συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και υλικές ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Φυσικά Φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα από καταιγίδα ή θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι ή χιόνι, σεισμό κα. 

Κακόβουλες Πράξεις

Θεωρούνται οι ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε τρίτου προσώπου με σκοπό το βανδαλισμό ή την δολιοφθορά.

Σημείωση omnivest:

  1. Σε κάθε ζημιά υπάρχει απαλλαγή
  2. Σε κάποιες εταιρίες εξαιρούνται οι ζημιές από αιχμηρά αντικείμενα

Ίδιες Ζημιές

Καλύπτονται οι ζημιές στο όχημα, από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση και άμεσα από κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Εφόσον ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς του οχήματος του, με ποσό απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί.

Φροντίδα Ατυχήματος

Περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο όλων των ασφαλιστικών εταιριών και αναλαμβάνει την επιτόπου καταγραφή του ατυχήματος και όλες τις διαδικασίες.

Η κάλυψη παρέχεται όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο και σε όλη την Ελληνική επικράτεια. 

Σημείωση omnivest: Είναι σημαντικό σε κάθε συμβάν, να καλείτε την φροντίδα ατυχήματος

Ρυμούλκηση από ατύχημα

Περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο όλων των ασφαλιστικών εταιριών και αναλαμβάνει, σε περίπτωση ατυχήματος, την μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο εντός του νομού που έλαβε χώρα το συμβάν.

Σημείωση omnivest. Η κάλυψη ισχύει για όλα τα επιβατικά με περιορισμό στα φορτηγά (αναλόγως το μήκος τους και το μικτό τους βάρος) και στις μοτοσυκλέτες

Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης
 
Η Πράσινη Κάρτα είναι ένα Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτου το οποίο εγγυάται την κάλυψη Αστικής Ευθύνης του οχήματός σας όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Η πράσινη κάρτα ουσιαστικά είναι το ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε εκτός Ελλάδας και είναι απαραίτητη όταν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΟΧ. 

Ενοικίαση οχήματος

Παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης από τη μέρα έναρξης επισκευής του αυτοκινήτου στο συνεργείο και διαρκεί μέχρι να επισκευαστεί. Το παραπάνω ισχύει σε περίπτωση που πυρκαγιά, ολική κλοπή, μερική κλοπή, φυσικά φαινόμενα ή ίδιες ζημιές, σας στερούν τη χρήση του και έχετε κάλυψη ενοικίασης στο συμβόλαιό σας. (Δεν ισχύει για μοτοσυκλέτες και φορτηγά). 

Αξία νέων ανταλλακτικών
 

Δεν παρακρατείται η παλαιότητα στα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου, σε περίπτωση ζημιάς