ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν δεν γνωρίζετε όλα τα στοιχεία του οχήματος που επιθυμείτε να λάβετε προσφορά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Βασικό πακέτο: Συμπεριλαμβάνει κατ'ελάχιστο την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για Σωματικές Βλάβες & Υλικες Ζημιές.


Πακέτο Πυρός/Κλοπή: Συμπεριλαμβάνει κατ'ελάχιστο τις καλύψεις: Α.Ε. Σωματικές Βλάβες & Υλικες Ζημιές, Θραύση Κρυστάλλων, Πυρός & Ολική-Μερική Κλοπή.


Πακέτο Μικτής: Συμπεριλαμβάνει κατ'ελάχιστο τις καλύψεις: Α.Ε. Σωματικές Βλάβες & Υλικες Ζημιές, Θραύση Κρυστάλλων, Πυρός, Ολική-Μερική Κλοπή & Μικτή.


Μεμονομένες Καλύψεις: Συμπεριλαμβάνει κατ'ελάχιστο τις καλύψεις: Α.Ε. Σωματικές Βλάβες & Υλικες Ζημιές. Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε τις όποιες προαιρετικες καλύψεις σας ενδιαφέρουν ή ίσως θα θέλατε να έχετε.