Προγραμματισμένη Ιατρική Επίσκεψη είναι η επίσκεψη που μπορεί ο ασθενής να προγραμματίσει rv και να περιμένει μία ημέρα τουλάχιστον. Πραγματοποιείται σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία ή νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

  • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει σε δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών 200 πληρωμένα rv χωρίς συμμετοχή.
  • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν σε δίκτυο συμβεβλημένων με ή χωρίς κόστος αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης.

Επείγουσα Ιατρική Επίσκεψη είναι η επίσκεψη που χρήζει άμεση εξέταση από ιατρό. Πραγματοποιείται σε εφημερυων νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

  • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει σε εφημερεύον νοσοκομείο χωρίς συμμετοχή.
  • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν σε εφημερουσες κλινικές με ή χωρίς κόστος αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης.


Χρήση Χειρουργείου είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Πραγματοποιείται νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

  • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 100% σε δημόσια νοσοκομεία και 70% βάση (ΚΕΝ) σε ιδιωτικές κλινικές.
  • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν βάση την θέση νοσηλείας, το ποσοστό κάλυψης, το ποσό απαλλαγής, το όριο κάλυψης και τους όρους ασφάλισης.

Διανυκτέρευση είναι το δεύτερ βασικό χαρακτηριστικό της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης και αφορά την ξενοδοχειακή υπηρεσία. Πραγματοποιείται σε νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

  • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 100% σε δημόσια νοσοκομεία και 70% βάση (ΚΕΝ) σε ιδιωτικές κλινικές.
  • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν βάση την θέση νοσηλείας, το ποσοστό κάλυψης, το ποσό απαλλαγής, το όριο κάλυψης και τους όρους ασφάλισης.


Κέντρα Μακροχρόνιας Αποθεραπείας είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Τριτοβάθμιας περίθαλψης. Πραγματοποιείται σε ειδικά νοσηλευτήρια-κέντρα αποκατάστασης (ιδιωτικά ή δημόσια) όπου απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και επιστομική υπεροχή 

  • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 100% σε δημόσια κέντρα αποθεραπείας και 70% βάση (ΚΕΝ) σε ιδιωτικά κέντρα αποθεραπείας.
  • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν βάση τους όρους ασφάλισης ή επιδοματικά.