Προγραμματισμένη Ιατρική Επίσκεψη

Προγραμματισμένη Ιατρική Επίσκεψη είναι η επίσκεψη που μπορεί ο ασθενής να προγραμματίσει rv και να περιμένει μία ημέρα τουλάχιστον. Πραγματοποιείται σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, πολυιατρεία ή νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει σε δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών 200 πληρωμένα rv χωρίς συμμετοχή.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν σε δίκτυο συμβεβλημένων με ή χωρίς κόστος αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης.

Επείγουσα Ιατρική Επίσκεψη

Επείγουσα Ιατρική Επίσκεψη είναι η επίσκεψη που χρήζει άμεση εξέταση από ιατρό. Πραγματοποιείται σε εφημερυων νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει σε εφημερεύον νοσοκομείο χωρίς συμμετοχή.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν σε εφημερουσες κλινικές με ή χωρίς κόστος αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης.

Ιατρικές Επισκέψεις λόγω Χειρουργείου ή Διανυκτέρευσης ή Αποκατάστασης

Ιατρικές Επισκέψεις λόγω Χειρουργείου ή Διανυκτέρευσης ή Αποκατάστασης είναι οι επισκέψεις του Ιατρού στα νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια) σε περίπτωση χειρουργείου ή διανυκτέρευσης και στα κέντρα αποκατάστασης. 

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει στα δημόσια νοσοκομεία χωρίς συμμετοχή.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν σε ιδιωτικές κλινικές με ή και χωρίς κόστος αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης.

 

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Διαγνωστικές Εξετάσεις συστήνονται κατόπιν του θεράποντα ιατρού και πραγματοποιούνται σε διαγνωστικά κέντρα ή νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια).

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει χωρίς συμμετοχή στα κέντρα αστικού τύπου και 15% σε ιδιωτικα διαγνωστικά κέντρα.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν σε ιδιωτικα διαγνωστικά κέντρα με ή και χωρίς κόστος αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης.

Φαρμακευτική Αγωγή

Φαρμακευτική Αγωγή συστήνεται κατόπιν του θεράποντα ιατρού.

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει με συμμετοχή το 15% στο κόστος των γενόσημων φαρμάκων.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες δεν καλύπτουν φαρμακευτική αγωγή στην πρωτοβάθμια πλην ελαχίστων περιπτώσεων σε περίπτωση ατυχημάτων. Στην δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια καλύπτονται αναλόγως το πρόγραμμα ασφάλισης.

Χρήση Χειρουργείου

Χρήση Χειρουργείου είναι το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Πραγματοποιείται νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 100% σε δημόσια νοσοκομεία και 70% βάση (ΚΕΝ) σε ιδιωτικές κλινικές.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν βάση την θέση νοσηλείας, το ποσοστό κάλυψης, το ποσό απαλλαγής, το όριο κάλυψης και τους όρους ασφάλισης.

Διανυκτέρευση

Διανυκτέρευση είναι το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της Δευτεροβάθμιας περίθαλψης και αφορά την ξενοδοχειακή υπηρεσία. Πραγματοποιείται σε νοσηλευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια)

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 100% σε δημόσια νοσοκομεία και 70% βάση (ΚΕΝ) σε ιδιωτικές κλινικές.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν βάση την θέση νοσηλείας, το ποσοστό κάλυψης, το ποσό απαλλαγής, το όριο κάλυψης και τους όρους ασφάλισης.

 

Κέντρα Μακροχρόνιας Αποθεραπείας

Κέντρα Μακροχρόνιας Αποθεραπείας είναι το βασικό χαρακτηριστικό της Τριτοβάθμιας περίθαλψης. Πραγματοποιείται σε ειδικά νοσηλευτήρια-κέντρα αποκατάστασης (ιδιωτικά ή δημόσια) όπου απαιτείται εξειδικευμένη υποδομή και επιστομική υπεροχή 

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει 100% σε δημόσια κέντρα αποθεραπείας και 70% βάση (ΚΕΝ) σε ιδιωτικά κέντρα αποθεραπείας.
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες καλύπτουν βάση τους όρους ασφάλισης ή επιδοματικά.

Προϋπάρχουσες Ασθένειες

Προϋπάρχουσες Ασθένειες είναι οι παθήσεις που ο ασθενής έχει πριν την έναρξης της ασφάλισης (ιδιωτικής ή δημόσιας)

 • Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει όλες τις προϋπάρχουσες καλύψεις
 • Οι Ιδιωτικές εταιρείες εξετάζουν την πάθηση και μπορεί να χρειαστεί να καταβληθεί επασφάλιστρο, να δοθεί ειδική αναμονή ή να εξαιρεθεί.