Γνωρίζετε τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου;;;

Θα ήταν χρήσιμο να μάθετε τις αλλαγές που έχουν γίνει, ιδίως τα τελευταία έτη με όλα τα νομοσχέδια, έτσι ώστε να μάθετε κατά πόσο αυτά σας επηρεάζουν;;;

Στην Omninest διαθέτουμε μία πρωτοποριακή Οικογενειακή Μελέτη Ασφαλίσιμων Κινδύνων όπου σε πρώτο στάδιο θα έχετε τα εξής δεδομένα χωρίς καμία οικονομική δέσμευση:

 1. Θα έχετε με ακρίβεια όλες τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου έτσι ώστε να τις εκμεταλλευτείτε στο έπακρο (διότι υποχρεωτικά πληρώνονται)
 2. Εφόσον εντοπίσετε κενά που αφορούν τα δικά οικονομικά δεδομένα, και επιθυμείτε να μάθετε εάν μπορείτε να τα καλύψετε, τότε μπορούμε να:
  1. Αναλύσουμε τα εργαλεία της ασφάλισης και το πως λειτουργούν
  2. Αναλύσουμε τους ορισμούς 
  3. Συγκρίνουμε τους όρους & τις προϋποθέσεις
  4. Επιλέξετε τυχόν πρόγραμμα σύμφωνα με τα δεδομένα σας.
  5. Γίνεται ετήσιος επανασχεδιασμός (ή εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα σας)

Εαν έχετε τα σωστά δεδομένα, θα είστε σε καλύτερη θέση να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις για την οικογένειάς σας;;

Απορρίπτοντας ή Επιλέγοντας από ΓΝΩΣΗ και όχι από ΑΓΝΟΙΑ την Μελέτη, με στόχο στο να μην έρθετε ποτέ στην θέση να πείτε 'Οτι εάν το γνώριζα ίσως θα έκανα κάτι'' 

Απορίψτε ή Επιλέξτε από ΓΝΩΣΗ και όχι από ΑΓΝΟΙΑ με στόχο στο να μην έρθετε ποτέ στην θέση να πείτε 'Οτι εάν το γνώριζα ίσως θα έκανα κάτι''