Πολύ Καλή 😀 Καλή 🙂 Μέτρια 😐 Κακή 🙁 Πολύ κακή ☹️
Βαθμολογία Γραφείου
Βαθμολογία Συνεργείου
Βαθμολογία Ασφαλιστικής εταιρείας