Αστική ευθύνη του Ιδιώτη - Οικογενειάρχη

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η αστική ευθύνη του ιδιώτη ή οικογενειάρχη, για ατυχήµατα που θα συµβούν σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου, της συζύγου, των παιδιών του, λοιπών συγγενών που ζουν κάτω από την ίδια στέγη µε αυτόν, για τις παρακάτω περιπτώσεις που έχουν σχέση αποκλειστικά µε την ιδιωτική τους ζωή:

> Κατά την κίνηση τους σαν πεζοί

> Κατά την δραστηριότητα τους σαν επιβάτες δηµοσίου µέσου µεταφοράς (αυτοκινήτου, Σιδηροδρόµου, πλοίου, αεροπλάνου).

> Από την κυριότητα ή κατοχή γάτας ή σκύλου (εκτός από τις ράτσες rot wailer, Doberman και pit bull).

> Από την ερασιτεχνική ενασχόληση µε οποιοδήποτε άθληµα, εκτός από εκείνα που έχουν σχέση µε οχήµατα, σκάφη ή κάθε είδους µεταφορικά µέσα.

> Από την οδήγηση ποδηλάτου.

> Από την λειτουργία της κύριας ή δευτερεύουσας κατοικία του για ατυχήµατα όπως:

  1. Από τη λειτουργία ανελκυστήρα, µε την προϋπόθεση ότι συντηρείται τακτικά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, από εξειδικευµένο τεχνικό.
  2. Από δηλητηρίαση από τρόφιµα ή ποτά που καταναλώθηκαν στην κατοικία, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τρεις (3) τουλάχιστον παθόντες από το ίδιο γεγονός.
  3.  Από πράξεις ή παραλείψεις του µόνιµου ή ηµερήσιου προσωπικού, που απασχολείται στην κατοικία, καθώς και των φιλοξενούµενων – επισκεπτών.  
  4. Από πυρκαγιά, βραχυκύκλωµα, έκρηξη, ρήξη λέβητα, αλλά µόνο για σωµατικές βλάβες.
  5. Από θραύση σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαµενής, διαρροή νερού.