Παρακαλώ συμπληρώστε για την ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

*Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρείας σημειώστε 0