Κάλυψη «κατά παντός κινδύνου» ως ρήτρα Institute Cargo Clauses “A”, πλέον:

  • Κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης των εμπορευμάτων συνεπεία βλάβης του ψυκτικού μηχανισμού πέραν των συνεχών 24 ωρών.
  • Η ρήτρα αυτή δεν χρησιμοποιείται για προϊόντα κρέατος.

 

Κάλυψη «κατά παντός κινδύνου» ως ρήτρα Institute Cargo Clauses “A”, πλέον:

  • Κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης των εμπορευμάτων συνεπεία βλάβης του ψυκτικού μηχανισμού πέραν των συνεχών 24 ωρών.
  • Η ρήτρα αυτή χρησιμοποιείται  μόνο για προϊόντα κρέατος.