• Υπαίτιος είναι αυτός που έχει ευθύνη στο συμβάν σύμφωνα με τον ΚΟΚ
  • Αναίτιος είναι αυτός που ΔΕΝ έχει ευθύνη στο συμβάν σύμφωνα με τον ΚΟΚ