Ιστορικά Γεγονότα:

Στις 21.09.2009 ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και από τότε έχουν γίνει η παρακάτω αλλαγές:

Η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών έχει περάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος που είναι πλέον κατεξοχήν οργανισμός που ελέγχει χρηματοδοτικά ιδρύματα. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ΤΤΕ για βρεις εδώ

Η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών γίνεται πλέον κάθε τρίμηνο αντί για έτος που ίσχυε παλαιότερα. Με τους συχνούς οικονομικούς ελέγχους, γίνεται αντιληπτό στην αρχή το κάθε τυχόν οικονομικό πρόβλημα και εφαρμόζονται άμεσες διαθρωτικές αλλαγές.

Η εφαρμογή του νέου ενιαίου Ευρωπαϊκού λογιστικού προτύπου, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αξιοπιστία των ασφαλιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας. Η οδηγία Solvency II εφαρμόστηκε από το 2016 και στόχος είναι κάθε έτος η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση να δημοσιευεί την ποσοστό φερεγγυότητάς της. Πατήστε εδώ για να δείτε τους δείκτες φερεγγυότητάς τους

Δημιουργήθηκε το επικουρικό κεφάλαιο Ζωής στο οποίο καταβάλλονται από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μία εισφορά, έτσι ώστε όταν ανακληθεί μία ασφαλιστική εταιρεία ΖΩΗΣ να μην μείνουν ξεκρέμαστοι οι ασφαλισμένοι τους, όπως έγινε με την Ιnterantional Life στις 15/05/2017.

Στις 15/05/2017 ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας Ιnterantional Life και δεν ζημιώθηκε κανένας ασφαλισμένος.