Πολύ Καλή 😀 Καλή 🙂 Μέτρια 😐 Κακή 🙁 Πολύ κακή ☹️
Ταχύτητα απάντησης τηλεφωνικού κέντρου
Ταχύτητα άφιξης οχήματος οδικής βοήθειας
Ποιότητα παροχής βοήθειας
Συνολική βαθμολογία