Τρόποι πληρωμής

 *Ο κωδικός πληρωμής βρίσκεται στο κείμενο του ειδοποιητήριο eMail - Viber

 

Μέσω Internet (web & mobile banking) όπως σημειώνονται στις τράπεζες του πίνακα με τον κωδικό πληρωμής

 

Παρακαλώ αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής, έτσι ώστε άμεσα να σας σταλεί το συμβόλαιο ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ

Σημαντική Ενημέρωση!!

Βάση του νόμου 4261/5-5-2014 τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται έως και την ημερομηνία λήξης. Σε διαφορετική περίπτωση η ασφαλιστική κάλυψη θα αρχίζει από την ημερομηνία πληρωμής