Φροντίστε οι εικόνες να είναι σε καλή ανάλυση και όχι θολές. Πρέπει επίσης να απεικονίζεται στην εικόνα ολόκληρη η άδεια.